Workforce Plus - Southampton (+44) 023 8033 2546

Child Benefit
Co to jest Child Benefit?
Child benefit jest zasiłkiem rodzinnym. Przyznawany jest:
• niezależnie od zarobków i wkładów osobie odpowiedzialnej za dziecko lub młodą osobę,
• na każde dziecko lub młodą osobę (do 20go roku życia), która spełnia odpowiednie warunki.
Kto jest uprawniony do Child Benefit?
Jesteś uprawniony, jeśli:
• jesteś odpowiedzialny za dziecko lub osobę dorosłą, która mieszka z tobą lub bierzesz udział w kosztach jej utrzymania w kwocie równej child benefit,
• masz uregulowany status rezydentalny (tzn. przebywasz w U.K legalnie),
• dziecko lub młoda osoba przebywa w U.K lub w innych krajach Unii Europejskiej),
• prawidłowo wypełnisz aplikację (poprawnie wpiszesz dane),
• posiadasz National Insurance Number (NIN) lub dostarczysz informacje potrzebne do jego wydania.
Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej mieszkający w UK mogą dostać child benefit dla dziecka, które mieszka w jednym z krajów Unii innym niż UK.
Nie możesz tylko pobierać zasiłku rodzinnego w innych krajach Unii (w tym w Polsce), oraz musisz mieć zatrudnienie w UK.
Child Benefit możesz otrzymać także na dziecko;
• które pracuje i jednocześnie kontynuje naukę w pełnym wymiarze godzin (tzw. full-time education). Tego typu zaświadczenie powinna wydać szkoła, do której uczęszcza dziecko.
Na kogo przysługuje Child Benefit?
DZIECKO
• osoba poniżej 16 roku życia
MŁODA OSOBA
• osoba w wieku 16-20 lat,
• ucząca się w pełnym wymiarze godzin lub
• uczęszczająca na kurs “full time” (nauka nie może się rozpocząć po 19 roku życia).
Kiedy Child Benefit sie kończy?
Child Benefit się kończy:
• jeśli dziecko skończyło 16 lat i ukończyło naukę lub szkolenie w pełnym wymiarze ( full-time),
• jesli młoda osoba skończyła 20 lat.
Kraje Unii Europejskiej
Możesz być uprawniony do uzyskania UK Child Benefitu w innych niż UK krajach Unii Europejskiej, jeśli jesteś obywatelem jednego z tych krajów i jesteś w jednej z poniższych sytuacji:
• wyjechałeś z UK do innych krajów Unii do pracy, ale kontynuujesz płacenie National Insurance Contribution Class 1 (pracownicy) lub Class 2 (samozatrudnieni),
• otrzymujesz emeryturę lub inny benefit (np.: benefit dla niepełnosprawnych lub zasiłek dla bezrobotnych),
• jesteś małżonkiem, wdową lub innym pozostałym przy życiu członkiem rodziny obywatela pochodzącego z UE.
Gdzie zdobyć formularz – Child Benefit pack?
• Child Benefit pack, może dostać matka po urodzeniu dziecka w szpialu dzwoniąc do lokalnego biura “Child Benefit Office”,
• ściągnąć HMRC ze strony internetowej - www.hmrc.gov.uk/childbenefit
Formularz można wypełnić i wysłać do Child Benefit Office bez opłat pocztowych lub wypełnić online.
Jakie dokumenty są potrzebne?
• Ubiegający się o Child Benefit powinien dołączyć akt urodzenia lub akt adopcyjny dziecka lub młodej osoby, na którą będzie zasiłek przyznawany. Jeśli tego nie zrobi proces może zostać opóżniony.
• Jeśli zdobycie aktu urodzenia jest trudne lub niemożliwe, ubiegający powinien skontaktować się z lokalnym HM Revenue, z lokalnym Benefit Office lub Jobcentre Plus i wytłumaczyć sytuację.
• National Insurance Number lub: jeśli go nie posiadasz, powinieneś złożyć wniosek o jego wydanie. Akt urodzenia powinien zostać zwrócony w ciągu paru dni (jeśli nie zostanie zwrócony: trzeba skontaktować się z Child Benefit Office).
Kiedy zwrócić sie o Child Benefit?
• Powinieneś w ciągu 3 miesięcy od momentu uprawnienia zwrócić się o wydanie Child Benefit. Możesz żądać wypłaty benefitu do trzech miesięcy wstecz bez podawania przyczyny.
Decyzja w sprawie Child Benefit
Child Benefit Office powinien przysłać Ci list z decyzją, że jesteś uprawiniony do otrzymania Child Benefit, w jakiej kwocie, i od kiedy zasiłek będzie wypłacany. Do decyzji będzie załączona informacja o sposobie wypłacania zasiłku. Możesz zwrocić się o pełne uzasadnienie decyzji z powołaniem sie na podstawę prawną w ciągu miesiąca (jaka to podstawa prawna?).
Jeśli nie będziesz zgadzał się z decyzją, możesz poprosić o jej zweryfikowanie. Powinieneś to zrobić w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania. Jeśli dezycja zostanie zmieniona, Child Benefit Office przyśle nową. Jeśli nie- otrzymasz wyjaśnienie dlaczego. Możesz także wnieść w ciagu miesiąca apelację od decyzji.
Child Benefit Office ( Washington)
PO Box 1
Newcastle upon Tyne
NE88 1AA
Tel: 0845 302 1444 (Anglia, Walia i Szkocja)
e-mail: child.benefit@ir.gsi.gov.uk
strona internetowa: www.hmrc.gov.uk/childbenefit


Autor - Magdalena Bąk

Copyright Polish Style Magazine
this article first appeared in Polish Style Magazine in December 2006

Workforce Plus Southampton 023 8033 2546

Are you an employer looking for CNC Operators Setters Programmers? - click here for the clients area

email info@workforceplus.co.uk

© 2005-2015 Workforce Plus Limited (Employment Business) - Registered in England - Company No 7507702