Workforce Plus - Southampton (+44) 023 8033 2546

National Insurance Number (NINO)

NINO Tel numer- 0845 6000 643

National Insurance Number jest numerem ubezpieczenia społecznego. Numer ten jest niezbędny do rejestracji podatnika w systemie ubezpieczeń socjalnych i systemie podatkowym. Bez niego nie możemy ubiegać się o zasiłki, emerytury ani żadne inne świadczenia. Często też pracodawcy nie chcą zatrudniać osób nieposiadających NINO, co sprawia spore trudności osobom szukającym swej pierwszej pracy w Wielkiej Brytanii, gdyż aby dostać NINO zwykle trzeba mieć pracę. Dlatego najważniejszą rzeczą jaką należy zrobić po rozpoczęciu pierwszego zatrudnienia (jeśli zamierza się pracować w Wielkiej Brytanii dłużej niż 2-3 miesiące) jest uzyskanie National Insurance Number.
Aby to zrobić należy zadzwonić na numer 0845 6000 643 i umówić się na spotkanie w sprawie przyznania NINO. W trakcie rozmowy należy podać następujące informacje: swoje dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, datę przyjazdu do Wielkiej Brytanii), dane dotyczące zatrudnienia (adres miejsca pracy, stanowisko), poinformować czy otrzymuje się jakieś zasiłki oraz czy w trakcie rozmowy potrzebny będzie tłumacz bądź jakiekolwiek udogodnienia (jeśli jest się osobą niepełnosprawną). Na zakończenie rozmowy zostanie wyznaczony termin spotkania. Konsultant poinformuje także o tym, jakie dokumenty należy przynieść ze sobą i zapyta, które z nich posiadamy (np. paszport, dowód osobisty, kontrakt zatrudnienia, payslipy, potwierdzenie adresu itd.).
W przeciągu tygodnia po umówieniu się na rozmowę otrzymamy list z Job Centre z dokładną informacją o miejscu i czasie spotkania oraz z dokładną listą dokumentów, które należy przynieść. Im więcej uda nam się ich zgromadzić tym lepiej (najważniejsze z nich są te, które zapisane są pogrubionym drukiem; należy w miarę możliwości postarać się o zgromadzenie wszystkich z nich) . Udając się na spotkanie należy zabrać ze sobą list z Job Centre wraz z jak największą ilością dokumentów.
Na spotkanie czeka się zwykle od 2 tygodni do 2 miesięcy, po nim następne kilka tygodni na przysłanie NINO oraz kolejne kilka tygodni na przysłanie karty z numerem (dlatego lepiej nie zwlekać z umówieniem się). Celem spotkania jest potwierdzenie informacji, które podaliśmy w trakcie rozmowy telefonicznej na podstawie odpowiednich dokumentów.
Na rozmowę w sprawie otrzymania NINO powinny się umówić także osoby, które są samozatrudnione (self employed) oraz którym przysługują zasiłki lub chcą się o nie ubiegać. Ponadto o NINO mogą się starać także osoby bezrobotne, pod warunkiem, iż będą w stanie udokumentować, iż aktywnie poszukują pracy.
Po otrzymaniu NINO należy jak najszybciej poinformować o tym pracodawcę.


Are you an employer looking for CNC Operators Setters Programmers? - click here for the clients area

email info@workforceplus.co.uk

© 2005-2015 Workforce Plus Limited (Employment Business) - Registered in England - Company No 7507702