Workforce Plus - Southampton (+44) 023 8033 2546

Rezydentura w Wielkiej Brytanii
O rezydenturę w Wielkiej Brytanii może ubiegać się każdy Polak, który przepracował co najmniej 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy nie dotyczy osób samozatrudnionych (self employed). Będzie to tzw. rezydentura tymczasowa, zaś po kolejnych 4 latach można ubiegać się o status rezydenta stałego.
Aby uzyskać status tzw. rezydenta tymczasowego należy wypełnić formularz EEA1 i wysłać wraz z odpowiednimi dokumentami. Formularz można znaleźć na stronie http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/eea/eea1.pdf
Lista odpowiednich dokumentów jak również adres, pod który należy je wysłać znajdują się w formularzu.

Southampton 023 8033 2546

Are you an employer looking for CNC Operators Setters Programmers? - click here for the clients area

email info@workforceplus.co.uk

© 2005-2015 Workforce Plus Limited (Employment Business) - Registered in England - Company No 7507702