Workforce Plus - Southampton (+44) 023 8033 2546

Informator
Rezydentura
O rezydenturę w Wielkiej Brytanii może ubiegać się każdy Polak, który przepracował co najmniej 12 miesięcy....

National Insurance Number - NINO
National Insurance Number jest numerem ubezpieczenia społecznego. Numer ten jest niezbędny do rejestracji podatnika w systemie ubezpieczeń socjalnych i systemie podatkowym.....

Child Benefit
Co to jest Child Benefit?
Kto jest uprawniony do Child Benefit?
Na kogo przysługuje Child Benefit? ....

Tax Credit
Co to są Tax Credits?
Tax Credits pomogą przetrwać trudny okres niskich dochodów......

Southampton 023 8033 2546


Are you an employer looking for CNC Operators Setters Programmers? - click here for the clients area

email info@workforceplus.co.uk

© 2005-2015 Workforce Plus Limited (Employment Business) - Registered in England - Company No 7507702